Design a site like this with WordPress.com
Per començar

ELS SEUS DRETS ELS NOSTRES DRETS

SUPORT AL POBLE Q’EQCHI’

CAMPANYES ACTUALS


LA VEU DE L’AIGUA – EN DEFENSA DEL RIU CAHABÓN

XV IndiFest, 15 ANYS DE CINEMA INDÍGENA

QUÈ FEM

TREBALLEM 4 LÍNIES D’ACCIÓ


COMUNICACIÓ

INCIDÈNCIA

COOPERACIÓ

RECERCA

SEMPRE AL COSTAT DELS POBLES INDÍGENES

ELS SEUS DRETS, ELS NOSTRES DRETS

Els governs han d’implementar lleis i polítiques que facin realitat la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes (UNDRIP), sobretot al voltant dels aspectes següents:

  • Garantir que els pobles indígenes tenen veu en les decisions que els afecten
  • Mantenir les identitats culturals pròpies
  • Viure sense discriminació ni amenaces
  • Tenir accés segur a les terres i uns recursos essencials per al seu benestar i estils de vida

PRINCIPIS TRANSVERSALS


IDENTITAT CULTURAL
La Identitat cultural és la base de l’existència d’un poble, i passa pel seu reconeixement i els seus drets a decidir el seu futur. Recuperem i reforcem l’existència social i cultural dels pobles indígenes, entenent que el món és divers i plural i que cada poble té una visió pròpia i singular. Reivindiquem la seva autodeterminació i autogestió com a comunitats en una relació intercultural de respecte i intercanvi mutu per evitar accions aculturadores, etnocèntriques i paternalistes.
SOSTENIBILITAT
Adoptem una posició crítica davant el model de desenvolupament neoliberal que maximitza el rendiment del capital per sobre el benestar de les persones i el planeta; i que promou un creixement econòmic il•limitat basat en l’acumulació i el consumisme irracional, l’espoli de recursos naturals i l’explotació de les persones i pobles. Denunciem aquest model injust i insostenible i defensem la urgència de models alternatius. Per això ens fem ressò i defensem el Buenvivir com a model alternatiu de sostenibilitat que no significa tenir més, sinó satisfer les necessitats de forma equilibrada, en harmonia i amb respecte per l’entorn que ens envolta.
PERSPECTIVA DE GÈNERE
Entenem que el gènere és una construcció cultural i donem suport a l’apoderament de les dones indígenes perquè des de les diverses cosmovisions accedeixin al compliment dels seus drets humans i col•lectius. Denunciem la representació estereotipada del gènere i la seva legitimació per un sistema patriarcal i etnocèntric que provoca la triple discriminació que pateixen històricament les dones indígenes: per ser dones, indígenes i viure en situació de pobresa. Denunciem la violació dels seus drets fonamentals, i defensem i donem suport a les lluites que plantegen, reconeixent el paper protagonista que tenen les dones indígenes en la defensa de la Mare Terra per a la persistència dels pobles.
MARC DE DRETS
Partim d‘un enfoc de Drets que vincula les obligacions que tenen el conjunt d’actors i la responsabilitat dels Estats a través de les polítiques públiques en el compliment dels drets reconeguts. Ens basem en dos instruments fonamentals del Sistema de Dret internacional: la Declaració de Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2007, i el Conveni nº169 de l’Organització Mundial del Treball (OIT) sobre pobles indígenes i tribals en països independents. Conscients de la distància que existeix entre el reconeixement i l’exercici efectiu dels drets per part dels pobles indígenes, fem servir aquestes eines com a fonament del nostre anàlisi i per a emmarcar els nostres objectius estratègics.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES!